OZV 01/2013

05.02.2013 22:38

Vyhláška o místním popltaku za provoz systému shromažďování, směru, přepravy, třídění, využídání a odstraňování komunálnách odpadů