OZV č. 01/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

09.12.2015 10:20

OZV-1/2016.pdf (590875)