Splašková kanalizace a ČOV Vysoká u Příbramě - kanalizační přípojky - soukromé části

30.07.2019 18:47

V rámci přípravy připojení občanů na obecní kanalizaci je nutné, aby každá nemovitost měla zpracovanou svoji dokumentaci pro projednání povolení stavby "Splašková kanalizace a ČOV Vysoká u Příbramě - kanalizační přípojky - soukromé části". V těchto dnech Vás navštíví paní Bc. Ivana Pospíšilová s níže uvedenou plnou mocí k podpisu.

Po podpisu plné moci Vás navštíví dle níže uvedného harmonogramu pan Mladič, který s Vámi projedná přesné zakreslení Vaší situace do projektové dokumentace. Ná základě této plné moci bude vypracován projekt ke každé přípojce a vyřízeny všechny právní úkony.

Plná moc je udělována zmocnitelem zmocněnci na dobu určitou, do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí (nebo územního souhlasu).

Vysoká,plná moc - přípojky - soukromá část.pdf (92659)

Vysoká u Pb termíny pochůzek kanalizační přípojky.pdf (2752870)