Pozvání na slavnost Via Nova

31.08.2011 22:38

Jménem RRA Šumava,o.p.s. (Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s.) zastoupenou panem Vladimírem Silovským si Vás dovolíme tímto pozvat na malou slavnost předání nově proznačené přeshraniční poutní stezky Via Nova poutníkům, jež se bude konat příští neděli 11. září na prostranství u hotelu Alpská vyhlídka v Bučině u Kvildy. Podrobnosti akce jsou obsaženy v příložené pozvánce.

V hektice událostí letošního šumavského léta i našeho života obecně bychom Vás rádi pozvali k akci, jež by již svojí podstatou, nabídkou putování krajinou s duchovním podtextem, alespoň trochu připomněla kulturní a duchovní aspekt naší krajiny. Aspekt, jenž je při našem současném způsobu účelové konzumace krajiny velmi důležitý pro uchování bohatosti a rozmanitosi našeho života ve všech jeho podobách. Putování, zejména to pěší, nabízí zpomalení, zvolnění i zastavení a dostatek času na přemýšlení právě o těchto věcech.

Slavnost na Bučině není otevřením poutní cesty v pravém slova smyslu, neboť tyto cesty jsou zde odedávna. Není ani radostným ukončením projektu, resp. prací na něm. Máme příslib prodloužení projektu o půl roku do příštího září, čímž společně získáváme téměř rok na vzájemnou společnou komunikaci k tématu poutní cesty a jejího využití pro náš život.
 
Slavnost na Bučině proto chápeme zejména jako příležitost k posílení povědomí o této přeshraniční cestě a srdečně Vás na ni společně s dalšími českými a německými partnery zveme a těšíme se na setkání.

 

Za českého partnera projektu
 
Vladimír Silovský
RRA Šumava,o.p.s.
384 73 Stachy 422
tel. 380 120 273, 605 351 714

Vše o aktuálním stavu projektu naleznete na www.poutnicesta-vianova.cz
Devítidílné prázdninové putování po poutní cestě pak na www.rozhlas.cz/cb/serialy/_zprava/poutni-cesta-via-nova--920060