POZVÁNKA: JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ SOAD 16. 4. 2014

08.04.2014 09:57

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a článkem XVI. Stanov Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK, zveme na

JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

STAROSTŮ

Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě ve středu

16. dubna 2014 od 13:00 hodin

 

PROGRAM:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého jednání starostů konaného dne 18. 3. 2014,
  2. Rozpočet na rok 2014
  3. Různé,
  4. Diskuze,
  5. Závěr.

 

 

Zdeněk Strnad, předseda Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK

 

Ve Vysoké u Příbramě dne 8. 4. 2014