POZVÁNKA: Jednání Shromáždění starostů SOAD, 19. 6. 2018

11.06.2018 20:31

P O Z V Á N K A

V souladu s článkem XVI., odst. b) Stanov Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK, zveme na

JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ

Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,

které se koná v zasedací místností OÚ Vysoká u Příbramě

 v úterý 19. června 2018 od 19:00 hodin

 

PROGRAM:

 

  1. Zahájení a kontrola přijatých rozhodnutí,
  2. schválení závěrečného účtu obce a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017,
  3. projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017,
  4. účetní uzávěrka k 30. 6. 2018,
  5. průběh likvidace,
  6. různé,
  7. diskuze.

 

 

Ve Vysoké u Příbramě, dne 11. 6. 2018