POZVÁNKA: Jednání shromáždění starostů Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK, 15. 6. 2017 od 18:00 hod.

07.06.2017 07:45

P O Z V Á N K A

V souladu s článkem XVI., odst. b) Stanov Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK, zveme na

JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ

Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,

které se koná v zasedací místností OÚ Vysoká u Příbramě

 v úterý 15. června 2017 od 18:00 hodin

 

PROGRAM:

 

  1. Zahájení a kontrola přijatých rozhodnutí,
  2. schválení závěrečného účtu svazku a zprávy auditora za rok 2016,
  3. projednání a schválení účetní závěrky za rok 2016,
  4. záměr prodeje pozemků,
  5. různé,
  6. diskuze.

 

 

Zdeněk Strnad, předseda Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK

Ve Vysoké u Příbramě, dne 6. 6. 2017