POZVÁNKA: Jednání shromáždění starostů Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK, 20. 7. 2017 od 18:00 hod.

10.07.2017 15:20

P O Z V Á N K A

V souladu s článkem XVI., odst. b) Stanov Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK, zveme na

JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ

Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,

které se koná v zasedací místností OÚ Narysov

 v čtvrtek 20. července 2017 od 18:00 hodin

 

PROGRAM:

 

  1. Zahájení a kontrola přijatých rozhodnutí,
  2. rozpočtové opatření č. 1/2017,
  3. návrh majetkového vypořádání s obcí Třebsko,
  4. různé,
  5. diskuze.

 

 

Zdeněk Strnad, předseda Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK

Ve Vysoké u Příbramě, dne 10. 7. 2017