POZVÁNKA: Jednání shromáždění starostů Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK, 30. 11. 2016 od 19:45 hod.

15.11.2016 19:53

P O Z V Á N K A

V souladu s článkem XVI. Stanov Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK, zveme na

JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ

Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,

které se koná v zasedací místností OÚ Vysoká u Příbramě

 ve středu 30. listopadu 2016 od 19:45 hodin

 

PROGRAM:

 

  1. Zahájení a kontrola přijatých rozhodnutí,
  2. ukončení investiční akce "Svazek obcí Antonín Dvořák –  SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV TŘEBSKO, VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ, MODŘOVICE A NARYSOV",
  3. zrušení registrace plátce DPH,
  4. rozpočtové provizorium Svazku obcí Antonín Dvořák  na r. 2017,
  5. informace o změně sídla svazku,
  6. informace k rozhodnutí č. 20160628/12 o vydání projektové dokumentace aktuálního projektu včetně kanalizačních přípojek v katastru obce Třebsko obci Třebsko,
  7. ukončení členství obce Třebsko ve svazku k 31. 12. 2016,
  8. různé,
  9. diskuze.

 

 

Zdeněk Strnad, předseda Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK

Ve Vysoké u Příbramě, dne 13. 11. 2016