POZVÁNKA: Jednání shromáždění starostů Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK

20.06.2016 19:30

P O Z V Á N K A

V souladu s článkem XVI. Stanov Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK, zveme na

JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ

Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,

které se koná v sále pohostinství v Narysově

 v úterý 28. června 2016 od 20:00 hodin

 

PROGRAM:

 

 1. Zahájení a kontrola přijatých rozhodnutí,
 2. Odstoupení místopředsedy,
 3. Změna sídla svazku,
 4. Schválení závěrečného účtu obce a zprávy auditora za rok 2015,
 5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2015,
 6. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek,
 7. Návrh na změnu PD - změna gravitačních tras na trasy tlakové v celém rozsahu stávajícího projektu,
 8. Informace o stavu společného projektu odkanalizování,
 9. Návrh investic na vyřazení,
 10. Návrh na poskytnutí elektronické dokumentace aktuálního projektu včetně kanalizačních přípojek v katastru obce Třebsko (papírově i elektronicky) obci Třebsko jako řádnému členu Svazku,
 11. Návrh zániku členství obce Třebsko ve svazku k 30. 6. 2016,
 12. Informace o odstoupení obce Modřovice z alternativního projektu přípravy vybudování tlakové kanalizace v obci,
 13. Nové možnosti odkanalizování obcí bez obce Třebsko, 
 14. Nabídka obce Třebsko členským obcím svazku,
 15. Různé,
 16. Diskuze.

 

 

Zdeněk Strnad, předseda Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK

Ve Vysoké u Příbramě, dne 20. 6. 2016