POZVÁNKA / Na kole po Fabiánově naučné stezce

18.09.2011 19:55

Dovolte nám pozvat všechny, kdo mají rádi podbrdskou přírodu a obce v jejím okolí na putování na kole po nedávno otevřené Fabiánově naučné stezce, kterou realizoval náš Svazek obcí Podbrdského regionu.

Tento výlet se koná tuto neděli dne 25. 9. 2011, kdy za účasti starostů a zastupitelů obcí, které jsou v našem Svazku, tedy Vysoké u Příbramě, Lázu, Bohutína, Podlesí, Příbrami, Obecnice, Drahlína, Sádku, Lhoty u Příbrami, Trhových Dušníků, Bratkovic, Čenkova, Ohrazenic a Křešína proběhne zahájení výletu v 9.00 na počátku naší stezky ve Vysoké u Příbrami u hostince U Cempírka s tím, že o hodinu později po skromné návštěvě památníku Antonína Dvořáka na počátku naší trasy budeme putovat dále směrem na Bohutín, Podlesí, Lhotu, Trhové Dušníky a Bratkovice až do Křešína.

Všichni si tak mohou naši stezku prohlédnout a seznámit se s její podobou a našimi obcemi. Kdo se obává, že celý výlet, který bude odpoledne ukončen v Křešíně nezvládne, může přistoupit kdekoli na Stezce, nebo se z ní naopak odpojit. Pro ty, kteří se připojí cestou, můžeme nabídnout orientační časy našeho průjezdu s místy nástupu. V 10.45 bychom měli minout hráz Vysokopeckého rybníka při vstupu do lesoparku, v 11.15 o obecního úřadu v Podlesí v 11.45 na návsi ve Lhotě u Příbrami, ve 12.00 v Trhových Dušníkách u trati směrem na Bratkovice a 12.30 na nměstí TGM v Bratkovicích. Plánovaný příjezd do Křešína tak je plánován na 15.00.

Během cesty bude pochopitelně prostor pro občerstvení, rádi si starostové a zástupci obcí s Vámi popovídají o Vašich starostech.

Ing. Martin Matuna

Předseda Svazku obcí Podbrdského regionu

 

PS: pro doplnění k níže uvedené pozvánce bych rád doplnil, že pro zpáteční cestu byla zorganizována malá úleva a to úsek z Jinec do Příbrami je možné překonat vlakem, kde bude připojen vagón pro přepravu jízdních kol (cca 30ks). Vlak ze stanice Jince odjíždí v 16:44hodin, cena za kolo je ČD účtována ve výši 50 Kč + jízdné 23 Kč.