Pozvánka na Odemykání Fabiánovy naučné stezky 2013

12.05.2013 20:55

Vážení přátelé dovolte nám pozvat Vás na tradiční a každoroční cyklistické odemykání Fabiánovy naučné stezky a to 25. 5. 2013 (sobota). V letošním roce jsme se rozhodli změnit trasu našeho odemykání a zavítat do míst, kde ještě Fabiánova naučná stezka v minulosti odemykána nebyla.

Odemykání FNS bude zahájeno v 10.00 hod před obecním úřadem v Bohutíně na Vysoké Peci, po krátké návštěvě a prohlídce areálu dolu Řimbaba budeme pokračovat po hrázi Vysokopeckého rybníka směrem na Kozičín a Lazec. Následně se vydáme do Podlesí, Lhoty u Příbrami, Sádku, Drahlína a naše putování zakončíme na hřišti v Obecnici, kde bude zajištěno malé občerstvení.

Letošní odemykání tak bude mnohem kompaktnější a v dojezdové vzdálenosti od Příbrami přijatelnější. V následujícím schématu můžete najít harmonogram míst, kde budeme čekat na jednotlivé přípoje.

Program:
Bohutín, Vysoká Pec – zahájení 10.00 hod., Bohutín na hrázi Vysokopeckého rybníka 10.45, Kozičín (náves) – 11.00, Lazec (u kapličky) – 11.15, Podlesí (u OÚ) 11.30, Lhota u Příbrami (hřiště) 11.45, příjezd na hřiště v Obecnici – 13.00 hod.

Všichni kdo mají zájem projet se na kole, vidět naše obce a popovídat se starosty a zastupiteli jsou srdečně vítáni.

Za Svazek obcí Podbrdského regionu
Ing. Martin Matuna
Předseda Svazku obcí

Pozvánka na Odemykání Fabiánovy naučné stezky 2013-1.pdf (513,6 kB)