Pozvánka na veřejné zasedání

02.06.2011 23:49

P O Z V Á N K A

na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Vysoká u Příbramě

 

Vážení členové zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě, vážení občané,

 

svolávám veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě

na den 14.6.2011 od 20.00 hodin

v hospodě U Cempírků.

Program:

1. zpráva auditora o hospodaření v roce 2010,
2. závěrečný účet obce za rok 2010,
3. závěrečný účet SOAD za rok 2010,
4. výsledek hospodaření za období 1 - 5/2011,
5. různé (chod obce, kanalizace a ČOV, Fabiánova stezka, statek, aj.),

6. diskuse.

 

                                                                            Zdeněk Strnad

                                                                             starosta obce

 

ZVEME VŠECHNY OBČANY NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE.

Vyvěšeno 2.6.2011