Pozvánka na veřejné zasedání

02.02.2011 20:14

P O Z V Á N K A

na  veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Vysoká u Příbramě

 

Vážení členové zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě, vážení občané,

 

svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě

na den 22.2.2011 od 19.30 hodin

v hospodě U Cempírků.

Program:

1. hospodaření obce v r. 2010
2. rozpočet obce na r. 2011,
3. místní program obnovy venkova – náměty občanů,
4. různé.
    - změna nájemce obecní prodejny
5. diskuse.

 

                                                                            Zdeněk Strnad

                                                                             starosta obce

 

ZVEME VŠECHNY OBČANY NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA.

Vyvěšeno 2.2.2011