Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 1.10.2013

23.09.2013 11:19

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),  v platném znění, zveme občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se koná v v sále místního pohostinství v úterý
1. října 2013 od 19:30 hodin

PROGRAM:

 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
 2. dílčí informace o hospodaření v roce 2013, k 31. 8. 2013,
 3. rozpočtové opatření č. 4/2013,
 4. návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (kabelové vedení NN),
 5. územní plánování,
 6. odkanalizování obce,
 7. narovnání majetkoprávních vztahů obce,
 8. podpora zaměstnanosti v obci,
 9. různé,
 10. diskuse,
 11. závěr.Zdeněk Strnad, starosta