Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 14. 1. 2014

07.01.2014 23:43

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě v úterý

 14. ledna 2014 od 19:30 hodin

 

PROGRAM:

  1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
  2. Dílčí informace o hospodaření v roce 2013, k 31. 12. 2013,
  3. Místní poplatky 2014,
  4. Projednání alternativní trasy hlavního řádu odkanalizování obce Vysoká u Příbramě do ČOV Třebko,
  5. Aktualizace rozpočtového opatření č. 5/2013,
  6. Různé,
  7. Diskuze,
  8. Závěr.

 

Zdeněk Strnad, starosta