POZVÁNKA: Odemykání Fabiánovy naučné stezky dne 7. 6. 2014

28.05.2014 08:16

Dovolte nám pozvat všechny, kdo mají rádi podbrdskou přírodu a obce v jejím okolí na odemykání a putování na kole po Fabiánově naučné stezce, kterou realizoval náš Svazek obcí Podbrdského regionu v roce 2011.

Tento výlet se koná v sobotu 7. 6. 2014, kdy za účasti starostů a zastupitelů obcí, které jsou v našem Svazku, tedy Vysoké u Příbramě, Lázu, Bohutína, Podlesí, Příbrami, Obecnice, Drahlína, Sádku, Lhoty u Příbrami, Trhových Dušníků, Bratkovic, Čenkova, Ohrazenic a Křešína proběhne zahájení výletu v 10.00 na počátku naší stezky ve Vysoké u Příbrami u hostince U Cempírka s tím, že o chvíli později po skromné návštěvě památníku Antonína Dvořáka na počátku naší trasy budeme putovat dále směrem na Bohutín, Podlesí, Lhotu, Trhové Dušníky a Bratkovice až do Felbabky.

Všichni si tak mohou naši stezku prohlédnout a seznámit se s její podobou a našimi obcemi. Kdo se obává, že celý výlet, který bude odpoledne ukončen na Felbabce nezvládne, může přistoupit kdekoli na Stezce, nebo se z ní naopak odpojit. Pro ty, kteří se připojí cestou, můžeme nabídnout orientační časy našeho průjezdu s místy nástupu. V 11.00 bychom měli minout hráz Vysokopeckého rybníka při vstupu do lesoparku, v 11.15 se pak zastavíme a občerstvíme u Pivovaru v Podlesí v 11.45 se pak potkáme na návsi ve Lhotě u Příbrami, ve 12.00 v Trhových Dušníkách u trati směrem na Bratkovice a 12.45 na náměstí TGM v Bratkovicích. Plánovaný příjezd na Felbabku tak je plánován na 14.00.

Během cesty bude pochopitelně prostor pro občerstvení, rádi si starostové a zástupci obcí s Vámi popovídají o Vašich starostech.

Ing. Martin Matuna

Předseda Svazku obcí Podbrdského regionu