POZVÁNKA: Odemykání Fabiánovy naučné stezky

02.05.2012 21:47

Jako starostové a představitelé našich obcí bychom rádi dostáli našemu slibu, že budeme pravidelně Stezku každý rok na jaře odemykat a na podzim zamykat. Dovolte nám tak pozvat všechny obyvatele a návštěvníky našeho regionu, kteří mají rádi podbrdskou přírodu a obce v jejím okolí na odemykání Fabiánovy naučné stezky, kterou realizoval náš Svazek obcí Podbrdského regionu v minulém roce.

Tento výlet se koná v sobotu 12. 5. 2012, kdy za účasti starostů a zastupitelů obcí, které jsou v našem Svazku, tedy Vysoké u Příbramě, Lázu, Bohutína, Podlesí, Příbrami, Obecnice, Drahlína, Sádku, Lhoty u Příbrami, Trhových Dušníků, Bratkovic, Čenkova, Jinec Ohrazenic, Křešína a Felbabky proběhne zahájení výletu v 10.00 na počátku naší stezky ve Vysoké u Příbrami u hostince U Cempírka s tím, že po skromné návštěvě památníku Antonína Dvořáka s malým výkladem a představením tohoto místa budeme putovat dále směrem na Bohutín, Podlesí, Lhotu, Trhové Dušníky a Bratkovice až do Křešína.

Podobně jako minulý rok mohou všichni účastníci počítat se zastaveními v jednotlivých obcích, kde starostové představí své obce včetně jejich historie a zajímavostí. V některých obcích také bude zajištěno drobné občerstvení k doplnění sil pro úspěšné zvládnutí celé trasy. Vzhledem k tomu, že trasa Fabiánovy naučné stezky byla slavnostně projeta na podzim minulého roku a vyjma jediného stoupání na Křešín vedla po rovinách a z kopce, můžeme pozvat na projížďku na kole všechny věkové kategorie a také rodiče s dětmi.

Všichni, kteří Stezku ještě nenavštívili si tak mohou naši stezku prohlédnout a seznámit se s její podobou a našimi obcemi. Kdo se obává, že celou porci přibližně 35 kilometrů nezvládne, může přistoupit na kterémkoli přípojném místě, kde bude náš peloton čekat. Pro ty, kteří se připojí cestou, můžeme nabídnout orientační časy našeho průjezdu s místy nástupu. V 11.00 hod dorazíme k obecnímu úřadu v Bohutíně na Vysoké Peci, kde bude zajištěno malé občerstvení a starosta obce nám Bohutín představí, podobně se pak potkáme v 11.30 u obecního úřadu v Podlesí ve 12.00 na u hřiště ve Lhotě u Příbrami, ve 12.15 pak na návsi v Trhových Dušníkách, ve 12.45 na náměstí TGM v Bratkovicích a v 13.15 pak před základní školou v Jincích. Plánovaný příjezd na poslední místo naší Stezky je plánován na 14.00 do Felbabky. Pro všechny, kteří dorazí až sem, bude připraveno prasátko na grilu společně s pivem a limonádami jako odměna za vynaložené úsilí.

Účast na projížďce včetně občerstvení není podmíněna žádným účastnickým poplatkem. Pro ty kteří by se rádi vrátili zpět do Příbrami jinak, než na kole bude v Jincích v 16.44 připraven speciální vagón pro přepravu kol (ten již však bude zpoplatněn dle sazebníku Českých drah). Během vyjížďky bude zajištěn technický doprovod a po celou dobu bude připraven zdravotník.

Ing. Martin Matuna

Předseda Svazku obcí Podbrdského regionu