POZVÁNKA: Putování „Po stopách Antonína Dvořáka“ v rámci zahájení FESTIVALU DVOŘÁKOVA PRAHA

24.08.2015 10:32

Putování „Po stopách Antonína Dvořáka“ nás letos zavede do kraje, který se stal skladateli druhým domovem, do Vysoké u Příbramě a jejího okolí. A Dvořákova hudba zde zazní i tentokrát. Kromě výběru z autorových drobných skladeb uslyšíme i jednu raritu: Ave Maria Antonína Liehmanna, pedagoga a skladatele, který se významně zasloužil o formování hudebního vzdělání mladého Dvořáka.

více informací na www.dvorakovapraha.cz/program/detail/po-stopach-antonina-dvoraka/

      

       Neděle 6. září, 16.00, Program:

        15.00-15.45: Vysoká u Příbramě, komentovaná prohlídka památníku A. Dvořáka
        16.00-17.00: Kostelíček v Třebsku, koncert v místním kostelíčku 

        Antonín Dvořák: Sonatina G dur, 2. věta Larghetto; Preludium D dur; Fuga g moll; Tisíckrát pozdravujeme Tebe (v úpravě pro varhany); Humoreska
        Antonín Liehmann: Ave Maria

        17.15-18.00: Vysoká u Příbramě, návštěva rodinné Vily Rusalka spojená s výkladem muzikologa