POZVÁNKA: Shromáždění startostů SOAD, 14. 12. 2017 17 hod.

06.12.2017 21:55

P O Z V Á N K A

V souladu s článkem XVI., odst. b) Stanov Svazku obcí ANTONÍN DVOŔÁK, zveme na

JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ

Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,

které se koná v zasedací místností OÚ Vysoká u Příbramě

 ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 17:00 hodin

 

PROGRAM:

 

  1. Zahájení a kontrola přijatých rozhodnutí,
  2. prodej pozemků p.č. 805, 806 v k.ú. Třebsko,
  3. zrušení „Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK“,
  4. rozpočet 2018,
  5. různé,
  6. diskuze.

 

 

Zdeněk Strnad, předseda Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK

Ve Vysoké u Příbramě, dne 6. 12. 2017