POZVÁNKA: Ustavující zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě, 28. 10. 2018

21.10.2018 17:00

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 91 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v sále pohostinství A. Cempírka

ve Vysoká u Příbramě v neděli

28. října 2018 od 18:00 hodin

PROGRAM:

 1. Volba starosty a místostarosty
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty
 2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 3. Zřízení sociálního a kulturního výboru
 4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva
 5. Jednací řád zastupitelstva obce
 6. Stanovení náplně činnosti kontrolního výboru ZO
 7. Stanovení náplně činnosti finančního výboru ZO
 8. Stanovení náplně činnosti sociálního a kulturního výboru
 9. Rozdělení kompetencí OÚ Vysoká u Příbramě
 10. Různé
 11. Diskuze.

Zdeněk Strnad, starosta obce