POZVÁNKA: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE dne 02.04.2013

26.03.2013 22:33

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),  v platném znění, zveme občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v v sále místního pohostinství v úterý

 2. dubna 2013 od 20:30 hodin

 

PROGRAM:

 

 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
 2. dílčí informace o hospodaření v roce 2013, k 28. 2. 2013,
 3. informace o udělení obecního symbolu a vlajky,
 4. výsledek přezkoumaní hospodaření obce v roce 2012,
 5. územní plánování a jeho aktuální stav,
 6.  dílčí informace o projektu „statek a okolí“,
 7. stanovení komise pro vyhodnocení veřejné výzvy,
 8. narovnání majetkoprávních vztahů obce,
 9. podpora zaměstnanosti v obci,
 10. obchůzka obcí a kontrola pořádku,
 11. různé,
 12. diskuse,
 13. závěr.

 

 

Zdeněk Strnad, starosta