POZVÁNKA: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE dne 18.12.2012

08.12.2012 17:49

OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ

 

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000

Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

zveme občany na

 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE,

 

které se koná v úterý 18. prosince 2012

od 19,45 hodin

v sále místního pohostinství

 

Program:

 

1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,

2. dílčí informace o hospodaření v roce 2012, k 1.12.2012,

3. návrh rozpočtového opatření č. 7,

4. rozpočet obce na rok 2013,

5. informace k volbě prezidenta České republiky,

6. HOST: Real Innovation a Jestico + Whiles - prezentace projektu "statku a okolí",

7. různé,

8. diskuse,

9. závěr.

 

Zdeněk Strnad

starosta obce