POZVÁNKA: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE dne 19.6.2012

12.06.2012 10:34

OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ

 

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000

Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

zveme občany na

 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE,

 

které se koná v úterý 19. června 2012

od 20,30 hodin

v sále místního pohostinství

 

Program:

1. Zahájení a kontrola přijatých usneseních,

2. dílčí informace o hospodaření a rozvoji obce k 31.5.2012,

3. zpráva auditora a závěrečný účet obce za rok 2011,

4. představení návrhů obecních symbolů,

5. diskuse,

6. závěr.

 

Zdeněk Strnad

starosta obce