POZVÁNKA: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE dne 2.10.2012

24.09.2012 21:56

 

OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ

 

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000

Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

zveme občany na

 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE,

 

které se koná v úterý 2. října 2012

od 20,40 hodin

v sále místního pohostinství

 

Program:

 

1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,

2. dílčí informace o hospodaření v roce 2012, k 1.9.2012,

3. rozpočtové opatření č. 3,

4. návrh na prodej zbytného majetku obce,

5. informace k chystanému pořízení nového územního plánu obce,

6. vyhodnocení přijaté dotace ze Středočeského Fondu rozvoj obcí a měst pro rok 2012 (dovybavení jednotky SDH Vysoká u Příbramě)

7. představení projektu „RECYKLUJTE S HASIČI“

8. informace k volbám 2012,

9. obecní symbol,

10. různé (zájmová dílna, podzimní úklid obce, Vysocký občasník, informace o údržbě MK, atd.),

11. diskuse,

12. závěr.

 

Zdeněk Strnad

starosta obce