POZVÁNKA: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE dne 25.06.2013

17.06.2013 23:57

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),  v platném znění, zveme občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se koná v v sále místního pohostinství v úterý
25. června 2013 od 19:30 hodin

PROGRAM:

1.    Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
2.    dílčí informace o hospodaření v roce 2013, k 31. 5. 2013,
3.    závěrečný účet obce a výsledek přezkoumaní hospodaření obce v roce 2012,
4.    smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ   
5.    rozpočtové opatření č. 2/2013
6     územní plánování a jeho aktuální stav,
7.    podpora zaměstnanosti v obci,
8.    různé,
9.    diskuse,
10.  závěr.

Zdeněk Strnad, starosta