POZVÁNKA: Zasedání zastpitelstva obce, 13. 12. 2017 od 20:00

06.12.2017 21:58

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě ve středu

13. prosince 2017 od 20:00 hodin

PROGRAM:

 

 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
 2. Zpráva finančního výboru, informace k 30. 11. 2017,
 3. Prodej, nákup a pronájem obecního majetku,
 4. Žádost o dotaci pro SDH Vysoká u Příbramě,
 5. Žádost o neinvestiční příspěvek pro MŠ Třebsko,
 6. Žádost o neinvestiční příspěvek pro Ochrana fauny o.p.s.
 7. Žádost o neinvestiční příspěvek pro ALKA o.p.s
 8. Rozpočtové opatření,
 9. Protokol a vyhodnocení výzvy na dodavatele svozu komunálního odpadu,
 10. OZV – místní poplatky za komunální odpad,
 11. Rozpočet 2018,
 12. Rozpočtový výhled 2019-2020,
 13. Sociální příspěvky,
 14. Jmenování inventarizační komise pro rok 2017,
 15. Informace z územního plánování,
 16. Informace ze Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,
 17. Informace z projektu „Obecní vodovod“,
 18. Odměny členů výborů ZO,
 19. Odměny zastupitelů 2018,
 20. Plán činnosti výborů ZO na rok 2018,
 21. Různé,
 22. Závěr.                  

 

Zdeněk Strnad, starosta obce