POZVÁNKA: ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

06.08.2014 21:01

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě v úterý

19. srpna 2014 od 20:30 hodin

 

PROGRAM:

  1.          Zahájení a kontrola přijatých usnesení,

    2.          Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 7. 2014,

    3.          Rozpočtové opatření č. 2/2014,

    4.          Různé,

    5.          Diskuze,

    6.          Závěr.

 

 

Zdeněk Strnad, starosta