POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce, 1. 6. 2016 od 19:45 hod.

24.05.2016 13:24

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v sále místního pohostinství A. Cempírka

ve Vysoké u Příbramě ve středu

1. června 2016 od 19:45 hodin

PROGRAM:

 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
 2. Zpráva finančního výboru,
 3. Schválení závěrečného účtu obce a zprávy auditora za rok 2015,
 4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2015,
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2016, 2/2016,
 6. Záměr obce směnit, nakoupit a pronajmout pozemky,
 7. Zřízení věcného břemene,
 8. Informace z územního plánování,
 9. Informace ze Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,
 10. Kanalizace a ČOV,
 11. Informace z projektu „Obecní vodovod“,
 12. APZ,
 13. Různé,
 14. Diskuze.

 

Zdeněk Strnad, starosta obce