POZVÁNKA: ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE - 16. září 2014 od 19:45 hodin

08.09.2014 23:13

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v sále místního pohostinství A. Cempírka v úterý

16. září 2014 od 19:45 hodin

PROGRAM:

1.    Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
2.    Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014,
3.    Majetkoprávní vyrovnání – nákup a prodej pozemků,
4.    Představení záměru „Voda pro Vysokou“,
5.    Prodej zbytného majetku (stavební míchačka),
6.    Jednací řád zastupitelstva obce,
7.    Obecní knihovna,   
8.    Komunální volby 2014,
9.    Územní plánování,
10.  Informace ze Svazku obcí Antonín Dvořák,
11.  Kulturní a jiné pozvánky – podzim 2014,
12.  Různé,
13.  Diskuze,
14.  Závěr.

 

 

Zdeněk Strnad, starosta