POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce - 13. 9. 2017 od 19:45 hod.

06.09.2017 22:50

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě ve středu

13. září 2017 od 19:45 hodin

PROGRAM:

 

 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
 2. Zpráva finančního výboru,
 3. Smlouva o dotaci KÚSK na oslavy 650. výročí obce,
 4. Rozpočtové opatření č. 5/2016, 6/2016,
 5. Záměr obce prodat a pronajmout pozemky, zřídit věcné břemeno,
 6. Informace z územního plánování,
 7. Informace ze Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,
 8. Informace z projektu „Obecní vodovod“ a „Kanalizace“,
 9. Změna termínu vyúčtování veřejnoprávní smlouvy s MŠ Třebsko,
 10. Různé,
 11. Diskuze.

 

 

 

Zdeněk Strnad, starosta obce