POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce - 14. 6. 2017 od 19:45hod.

07.06.2017 08:42

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě ve středu

14. června 2017 od 19:45 hodin

PROGRAM:

 

 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
 2. Zpráva finančního výboru,
 3. Schválení závěrečného účtu obce a zprávy auditora za rok 2016,
 4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2016,
 5. Rozpočtové opatření č. 3/2016, 4/2016,
 6. Záměr obce prodat a pronajmout pozemky,
 7. Informace z územního plánování,
 8. Informace ze Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,
 9. Informace z projektu „Obecní vodovod“,
 10. Různé,
 11. Diskuze.

 

 

 

Zdeněk Strnad, starosta obce