POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce - 15. 12. 2016 od 18 hod.

06.12.2016 23:57

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v sále místního pohostinství A. Cempírek ve čtvrtek

15. prosince 2016 od 18:00 hodin

PROGRAM:

 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
 2. Zpráva finančního výboru, informace k 30. 11. 2016,
 3. Prodej, nákup a pronájem obecního majetku,
 4. Žádost o dotaci pro SDH Vysoká u Příbramě,
 5. Žádost o neinvestiční příspěvek pro MŠ Třebsko,
 6. Žádost o neinvestiční příspěvek pro Ochrana fauny o.p.s.,
 7. Žádost o neinvestiční příspěvek pro ALKA o.p.s.,
 8. Rozpočtové opatření,
 9. OZV – místní poplatky za komunální odpad,
 10. Rozpočet 2017,
 11. Rozpočtový výhled 2018-2019,
 12. Sociální příspěvky,
 13. Jmenování inventarizační komise pro rok 2016,
 14. Informace z obecní knihovny,
 15. Informace z územního plánování,
 16. Informace ze Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,
 17. Informace z projektu „Obecní vodovod“,
 18. Odměny členů výborů ZO,
 19. Plán činnosti výborů ZO na rok 2017,
 20. Různé,
 21. Závěr.                  

 

Zdeněk Strnad, starosta obce