POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce - 15. 3. 2017 od 19:30 hod.

07.03.2017 15:42

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě ve středu

15. března 2017 od 19:30 hodin

PROGRAM:

 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
 2. Rozpočtové opatření č. 1/2017,
 3. Rozpočet – změna položky,
 4. Záměr obce prodat, nakoupit nebo směnit pozemky,
 5. Výkaz o odpadech za rok 2016,
 6. Výběr místních poplatků 2017,
 7. Zpráva o vyhodnocení nabídek na svoz komunálního odpadu,
 8. Výběr dodavatele na svoz KO od 1. 4. 2017,
 9. Zpráva o vyhodnocení poptávky na zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DÚŘ pro kanalizaci a ČOV Vysoká,
 10. Výběr zhotovitele DÚŘ – Kanalizace a ČOV Vysoká
 11. Informace z územního plánování,
 12. Informace ze Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,
 13. Informace z projektu „Obecní vodovod“,
 14. Přípravy „Oslav 650+120“,
 15. informace o kácení stromů v dubové aleji v zámeckém parku,
 16. Různé,
 17. Diskuze.

Zdeněk Strnad, starosta obce