POZVÁNKA: ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE - 16. prosince 2014 od 19:30 hodin

08.12.2014 22:36

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v sále místního pohostinství A. Cempírka v úterý

16. prosince 2014 od 19:30 hodin

 

PROGRAM:

 1. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení a úkolů z minulých zasedání,
 2. Informace z OÚ, zastupitelstva a výborů,
 3. Dílčí informace o hospodaření obce k 30. 11. 2014,
 4. Rozpočet na rok 2015,
 5. Rozpočtový výhled na 2016 – 2017,
 6. Smlouva o poskytování knihovnického systému Clavius REKS,
 7. Smlouva o poskytování odborné pomoci knihovnám v rámci zajišťování plnění regionálních funkcí a jeho koordinace Středočeským krajem,
 8. Projednání návrhu rozpočtu SOAD na rok 2015,
 9. Projednání návrhu rozpočtového výhledu SOAD na 2016 – 2017,
 10. Sociální příspěvek 2015,
 11. Příspěvek SDH Vysoká u Příbramě,
 12. Informace ze Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,
 13. Informace z knihovny,
 14. Pozvánka na školení ZO,
 15. Informace o projektu územního plánu,
 16. Pozvánka na vánoční setkání,
 17. Různé,
 18. Diskuze.

Zdeněk Strnad, starosta obce