POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce - 21. 9. 2016 od 20 hod.

13.09.2016 17:30

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v sále místního pohostinství A. Cempírka

ve středu

21. září 2016 od 20:00 hodin

PROGRAM:

 

 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
 2. Výsledky vnitřních kontrol zastupitelstva obce,
 3. Výsledek přezkoumání hospodaření obce,
 4. Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 / 2016,
 5. Pronájem, prodej, nákup a směna obecních pozemků,
 6. Svazek obcí ANTONÍN DVOŘÁK
  1. Změna stanov – sídlo svazku na adresu Vysoká u Příbramě č.p. 128
  2. Neobsazení funkce 2. místopředsedy
  3. Revize, optimalizace společného projektu,
 7. Informace z územního plánování,
 8. OBECNÍ VODOVOD
  1. Informace o stavu rozpracování
  2. Ukázka mapy s navrhovanými trasami vodovodního potrubí a vodoměrných šachtic u nemovitostí dle průzkumu z 10/2015,
 9. Různé
  1. Nová povinnost pro občany / provozovatele kotlů na tuhá paliva
  2. APZ
  3. Podzimní likvidace ostatních složek komunálního odpadu
  4. Obecní prodejna
  5. Volby 2016 do Zastupitelstva Středočeského kraje
  6. Spolupráce obce s SDH Vysoká u Příbramě,
 10. Diskuze.

 

 

Zdeněk Strnad, starosta obce