POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce: 22. 6. 2016 od 20:00 hod.

14.06.2016 23:12

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě

ve středu

22. června 2016 od 20:00 hodin

 

PROGRAM:

 

 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
 2. Projednání bodů programu na připravované jednání shromáždění starostů Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK:
  1. návrh na změnu PD - změna gravitačních tras na trasy tlakové v celém rozsahu stávajícího projektu
  2. rekapitulace stavu projektu SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV TŘEBSKO, VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ, MODŘOVICE A NARYSOV
  3. návrh na ukončení členství obce Třebsko ve Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK k 30. 6. 2016
  4. návrh na vydání PD obci Třebsko
 3. Různé,
 4. Diskuze.

 

 

Zdeněk Strnad, starosta obce