POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce - 23. 11. 2016 od 20 hod.

15.11.2016 20:32

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě

ve středu

23. listopadu 2016 od 20:00 hodin

 

PROGRAM:

 

  1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
  2. Ukončení investiční akce "Svazek obcí Antonín Dvořák –  SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV TŘEBSKO, VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ, MODŘOVICE A NARYSOV",
  3. Svazek obcí ANTONÍN DVOŘÁK - žádost o zrušení registrace plátce DPH,
  4. Projekt obecní vodovod, změna termínů přípravných projektových prací (dodatek č. 2 ke SoD)
  5. Různé,
  6. Diskuze.

 

 

Zdeněk Strnad, starosta obce