POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce, 7. 3. 2016

28.02.2016 00:00

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě v pondělí

7. března 2016 od 19:30 hodin

PROGRAM:

 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
 2. Zpráva o závěrečném přezkoumání hospodaření obce ze dne 1. 2. 2016,
 3. Zpráva o tematické kontrole požární ochrany ze dne 23. 2. 2016,
 4. Zpráva o výběru místních poplatků na rok 2016,
 5. Výkaz o odpadech za rok 2015,
 6. Informace o zvýšených nákladech na odvoz KO dle ceníku TS Pb pro rok 2016,
 7. Informace z územního plánování,
 8. Informace ze Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,
 9. Informace z projektu „Obecní vodovod“,
 10. Záměr obce směnit, nakoupit a pronajmout pozemky,
 11. Plán činnosti výborů na rok 2016,
 12. Různé,
 13. Diskuze.

Zdeněk Strnad, starosta obce