POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce 9. 5. 2018

01.05.2018 21:59

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě ve středu

9. května 2018 od 19:30 hodin

PROGRAM:

 

  1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
  2. GDPR 2018,
  3. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona 106/2006 Sb.,
  4. Rozpočtové opatření č. 3/2018
  5. Různé,
  6. Diskuze.

 

Zdeněk Strnad, starosta obce