POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce dne 8. 12. 2015

29.11.2015 23:03

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v sále místního pohostinství A. Cempírek v úterý

8. prosince 2015 od 19:30 hodin

PROGRAM:

 

 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
 2. Zpráva finančního výboru, informace k 31. 10. 2015,
 3. Zprava o dílčím přezkoumání hospodaření obce,
 4. Prodej obecního majetku,
 5. Nákup pozemků,
 6. Žádost o dotaci pro SDH Vysoká u Příbramě,
 7. Žádost o neinvestiční příspěvek pro MŠ Třebsko,
 8. Žádost o neinvestiční příspěvek pro ALKA Příbram,
 9. Rozpočtové opatření č. 7/2015,
 10. OZV – místní poplatky za komunální odpad,
 11. Rozpočet 2016,
 12. Rozpočtový výhled 2017-2018,
 13. Sociální příspěvky,
 14. Jmenování inventarizační komise pro rok 2015,
 15. Informace z obecní knihovny,
 16. Informace z územního plánování,
 17. Informace ze Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,
 18. Informace z projektu „Obecní vodovod“,
 19. Informace o správě obecního majetku,
 20. Různé,
 21. Závěr.              

Zdeněk Strnad, starosta obce