POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě, 12. 12. 2018

04.12.2018 16:16

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná na OÚ Vysoká u Příbramě ve středu

12.12.2018 od 20:00 hodin

PROGRAM:

 

 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
 2. Zpráva finančního výboru, informace k 30.11.2018
 3. Žádost o dotaci pro SDH Vysoká u Příbramě
 4. Žádost o neinvestiční příspěvek pro Ochrana fauny o.p.s.
 5. Rozpočtové opatření č.8/2018
 6. Protokol o vyhodnocení výzvy na dodavatele svozu komunálního odpadu
 7. OZV – místní poplatky za komunální odpad
 8. Rozpočet 2019
 9. Rozpočtový výhled 2020-2021
 10. Sociální příspěvky 2018
 11. Jmenování inventarizační komise pro rok 2018
 12. Informace o ČOV
 13. Vyhodnocení ankety „Obecní vodovod“
 14. Odměny členů výborů ZO
 15. Odměny zastupitelů 2019
 16. Plán činnosti výborů ZO na rok 2019
 17. Různé
 18. Diskuze
 19. Závěr

 

 

 

Ing. Jana Krejčová, starostka obce