POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě, 14. 2. 2018 od 19:30 hod.

07.02.2018 21:55

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě ve středu

14. února 2018 od 19:30 hodin

PROGRAM:

 

 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
 2. Vstup do DSO ORP Příbram,
 3. Příspěvek pro MŠ Třebsko,
 4. Protokol a vyhodnocení nabídky na realizaci el. přípojky pro vodní zdroj a vodojem,
 5. Prodej drobného hmotného majetku, směna pozemků,
 6. Aktualizace střednědobého rozpočtového výhledu,
 7. Informace z účetních agend,
 8. Informace z odpadového hospodářství,
 9. Informace z územního plánování,
 10. Informace ze Svazku obcí AD,
 11. Různé,
 12. Diskuze.

 

Zdeněk Strnad, starosta obce