POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce VYsoká u Příbramě, 2. 8. 2018

24.07.2018 20:35

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v sále místního pohostinství A. Cempírka ve čtvrtek

2. srpna 2018 od 18:00 hodin

PROGRAM:

 

1)          Zahájení a kontrola přijatých usnesení,

2)          Smlouva o zřízení věcného břemene pro p.č. 419/1,

3)          Zpráva o průběhu likvidace „Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK“,

4)          Různé,

5)          Diskuze.

 

 

 

Zdeněk Strnad, starosta obce