POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce VYsoká u Příbramě, 20. 6. 2018

12.06.2018 20:30

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v sále místního pohostinství A. Cempírka ve středu

20. června 2018 od 20:00 hodin

PROGRAM:

                1)          Zahájení a kontrola přijatých usnesení,

2)          Zpráva finančního výboru,

3)          Schválení závěrečného účtu obce a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017,

                4)          Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017,

                5)          Rozpočtové opatření,

6)          Stanovení počtu členů zastupitelstva obce volených do zastupitelstva obce ve volebním období 2018 – 2022 stanovený dle § 67 a § 68              zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

7)          Informace z územního plánování, úprava návrhu zadání ÚP dle § 43 odst. 3 zákona 183/2006 Sb.,

                8)          Informace ze Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK,

                9)          Informace z projektu „Obecní vodovod“,

10)       Vyhodnocení poptávky na realizaci příjezdové komunikace k obecnímu vrtu,

11)       Výběrové řízení na kronikáře obce,

                11)       Různé,

                12)       Diskuze.

 

Zdeněk Strnad, starosta obce