POZVÁNKA: ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Vysoká u Příbramě dne 10. 3. 2015

02.03.2015 22:31

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v zasedací místnosti OÚ v úterý

10. března 2015 od 19:45 hodin

 

PROGRAM:

 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
 2. návrh vyhlášky 2015/1 – systémová vyhláška,
 3. návrh smlouvy na likvidaci BIO odpadu,
 4. návrh vyhlášky 2015/2 – poplatek ze psů,
 5. vyhodnocení výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Administrativní, projekční a inženýrské činnosti na investiční akci obec Vysoká u Příbramě - vodovod“,
 6. vstup do Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek,
 7. návrh příkazní smlouvy na zajištění snížení ceny dodávek el. energie,
 8. záměr obce o nákupu pozemků pod MK,
 9. zpráva finančního výboru,
 10. inventura obce,
 11. rozpočtové opatření č. 1/2014,
 12. informace o územním plánu,
 13. informace ze SOAD,
 14. jarní termíny likvidace odpadů,
 15. různé,
 16. diskuze.

Zdeněk Strnad, starosta obce