POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce

01.09.2015 23:22

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v sále místního pohostinství A. Cempírek v úterý

8. září 2015 od 19:30 hodin

PROGRAM:

 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
 2. Zpráva finančního výboru, informace k 31. 8. 2015,
 3. Zpráva hodnotitelské komise - vyhodnocení výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Projekt hydrogeologických prací: vyhledání a průzkum nového zdroje podzemních vod pro obec Vysoká u Příbramě“,
 4. Rozpočtové opatření č. 6/2015,
 5. Prodej a nákup obecního majetku,
 6. Svazek obcí ORP Příbram,
 7. Vyhodnocení poptávky – oprava a zateplení obecního domu,
 8. Zpráva o územním plánu,
 9. Zpráva o odkanalizování,
 10. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2016, aktualizace rozpočtového výhledu 2017-2018
 11. Různé,
 12. Diskuze.

 

Zdeněk Strnad, starosta obce