POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce

18.09.2018 22:45

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě ve středu

26. září 2018 od 20:00 hodin

PROGRAM:

 

                1)          Zahájení a kontrola přijatých usnesení,

2)          Projednání předkládací zprávy o projednání návrhu Územního plánu Vysoká u Příbramě, Opatření obecné povahy č. 1/2018 – Vydání                  územního plánu Vysoká u Příbramě,

3)          Záměr obce směnit a pronajmout obecní pozemky dle zveřejněného záměru ze dne 10. 9. 2018,

4)          Rozpočtové opatření č. 6/2018,

5)          Dodatek ke smlouvě s pořizovatelkou ÚP,

6)          Projednání podkladů pro nové zastupitelstvo – návrh rozpočtu 2019, návrh rozpočtového výhledu 2020 – 2021,

                7)          Různé,

                8)          Diskuze.

 

Zdeněk Strnad, starosta obce