POZVÁNKA: ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Vysoká u Příbramě

16.01.2015 21:45

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě v sobotu

24. ledna 2015 od 18:00 hodin

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření č. 4/2014,
  2. různé,
  3. diskuze.

 

Ing. Ladislav Drozda, místostarosta obce