POZVÁNKA: Zasedání zastupitelstva obce - 1. 11. 2017 od 20:00 hod.

25.10.2017 20:21

P O Z V Á N K A

V souladu s ustanovením § 92 odst. 1), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveme občany na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,

které se koná v zasedací místnosti OÚ Vysoká u Příbramě ve středu

1. listopadu 2017 od 20:00 hodin

PROGRAM:

 

  1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení,
  2. Zpráva o vyhodnocení nabídek a výběr zhotovitele pro "Zajištění inženýrské činnosti a projektové přípravy stavby - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ v rozsahu dle platné DÚR,
  3. návrh na zrušení Svazku obcí ANTONÍN DVOŘÁK dle čl. XXII stanov,
  4. Různé,
  5. Diskuze.

 

 

 

Zdeněk Strnad, starosta obce